Informasjonsteknologi

Telefoni

Kommunikasjon

Sentralbord: 66 91 56 60
Mobil: 91 15 91 68
E-post: post@ittcom.no
Org-nr: 982 059 593

Tjenester

Har din bedrift behov for en trygg og kompetent samarbeidspartner?

Våre tekniske konsulenter har flere års erfaring med installasjon og drift av komplekse datasystemer. Vi har en bred kompetanse innen moderne dataløsninger.

Vi kan tilby følgende tjenesteområder:

Systemintegrasjon

Tjenestene omfatter rådgivning og design av spesialtilpassede løsninger, samt installasjon og service/vedlikehold av disse.

Kvalitetssikring av antivirus, brannmur og sikkerhetskopiering

Noe av det mest kritiske i en bedrift er datatap og nedetid grunnet svakhet i virksomhetens datasystemer. Vi anbefaler alltid kunden å investere i nødvendig utstyr og programvare. Dette for å være gardert mot risiko for datatap og driftstans.

Nettverk og datakommunikasjon

Vi kan bistå med å designe og drifte de nettverks- og kommunikasjonsløsninger som passer din bedrift best. Vi bruker utstyr av anerkjent kvalitet.

Der det er behov for enklere løsninger har vi også utstyr som dekker behov med en lavere kostnadsramme.

Driftsavtale

For bedrifter som vil ha rask service og oppdaterte systemer anbefaler vi vår driftsavtale. Vi tilbyr gunstige avtaler som er tilpasset den enkelte bedrifts størrelse og type/mengde applikasjoner.

Copyright © 2019 ITTCOM IT-Telecom Trønningsdal